105 104 Ειδική Μονάδα Ειδική Μονάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ Την Πέμπτη,14.03.2019 αποχωρήσαμε με τους συμμαθητές μου από το σχολείο για να πάμε στο στάδιο του ΓΣΠ. Καθώς πηγαίναμε στο γήπεδο ένιωθα χαρά αλλά και αγωνία γιατί θα έτρεχα για πρώτη φορά. Όταν φτάσα- με στο γήπεδο πήγαμε να κάνουμε προθέρ- μανση και έφτασε η ώρα για να τρέξουμε. Είχε πολλά παιδιά για την συμμετοχή των αθλητικών αγώνων. Αρχίσαμε να τρέχουμε για να φτάσουμε στο τέρμα. Εγώ ήρθα πρώ- τος και ο φίλος μου ο Γιώργος ήρθε τέταρτος. Χαρήκαμε πολύ που πήραμε τα μετάλλια. Οι καθηγητές μας και οι συνοδοί μας χάρηκαν μαζί μας. Βγάλαμε φωτογραφίες και βίντεο για να τα θυμόμαστε. Στο τέλος μάς βράβευ- σαν και καθίσαμε στις κερκίδες για να ξε- κουραστούμε. Βλέπαμε τα άλλα παιδιά που τρέχανε. Μετά φύγαμε από το στάδιο του ΓΣΠ και πήγαμε στο καινούργιο ΜΑLL επειδή εί- μασταν φρόνιμα παιδιά. Ήρθαμε στο σχολείο και πήγαμε στο διευθυντή και χάρηκε πολύ που μας είδε με τα μετάλλια. Τρακκούδης Γεώργιος, Γ11