121 120 Προσωπικό Σχολείου Προσωπικό Σχολείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 13. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Σκαρπάρης Κώστας Σάββα Γιώργος Ψηλογένη Παναγιώτα Γεωργίου Δέσπω Πλουτάρχου Ανθή Νικολάου Καλλιόπη Ζαντή Άννα Κουτσόφτα Γεωργία Κουτσόφτα Δώρα Γιαννακού Γεωργία ΕΡΓΑΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ Μπάρζου Μανταλίνα, Α9