5 4 Χαιρετισμοί Χαιρετισμοί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μέσα σε μια εποχή αντιπνευματική, με τερά- στια τεχνολογική πρόοδο και ποικιλότροπες προκλήσεις, είναι παρήγορο σημείο το γεγονός ότι αρκετά παιδιά βρίσκουν χρόνο να ασχολη- θούν με κάτι πιο δημιουργικό, πιο επίμοχθο και πιο πνευματικό. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που χαιρετίζω με ιδιαί- τερη ικανοποίηση την έκδοση του περιοδικού του Σχολείου μας, μέσα από το οποίο μπορεί να αντιληφθεί κάποιος τον πολύπλευρο και συνά- μα βασικό ρόλο του σχολείου. Ένας ρόλος που χρόνο με το χρόνο γίνεται πιο δύσκολος αλλά και πιο αναγκαίος. Γιατί το σχολείο μαζί με την οικογένεια είναι τα στηρίγματα της υγιούς κοι- νωνίας που τόσο πολύ τη χρειάζεται σήμερα η ανθρωπότητα. Μιας κοινωνίας με λιγότερα χρή- ματα αλλά περισσότερη ποιότητα ζωής. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ανθρώπινη σκέψη, η νοοτροπία, η στάση και η συμπεριφορά, αλλά- ζουν μόνο με την παιδεία γι’ αυτό η μόρφωση πρέπει να υπηρετεί τη ζωή που έρχεται. Μέσα από τις σελίδες αυτού του περιοδικού φαίνονται οι προβληματισμοί, οι σκέψεις, οι επιθυμίες, τα οράματα, οι αγωνίες και τα ενδια- φέροντα των μαθητών μας, που ζουν σήμερα το Περιφερειακό Λύκειο Μ. Κουτσόφτα – Α. Πανα- γίδη και την κυπριακή πραγματικότητα μέσα σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα. Ίσως αυτές οι ανη- συχίες να προβληματίσουν και τους μεγάλους, για να αναλάβουμε το μεγάλο μερίδιο της ευ- θύνης που έχουμε σχετικά με τα πρότυπα που δίνουμε σήμερα στους νέους μας. Αξίζουν, λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της επιμελημένης αυτής έκ- δοσης∙ στους μαθητές που μοιράστηκαν μαζί μας τα δημιουργήματά τους αλλά και στα μέλη της Επιτροπής Εκδόσεων που πρόθυμα και με πολλή αγάπη εργάστηκαν σκληρά για τον σκο- πό αυτό. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την υπεύθυνη Βοηθό Δι- ευθύντρια κ. Αστέρω Παναγή, καθώς επίσης και τη συνάδελφο κ. Κούλα Παύλου, φιλόλογο, που είχε την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης. Τέλος, ευχαριστώ θερμά τον Σύνδεσμο Γονέων του Σχολείου μας, που χωρίς την οικονομική υποστήριξή του η έκδοση του περιοδικού μας θα ήταν αδύνατη. Νίκος Πρωτοπαπάς Διευθυντής ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉ 1. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων και εγώ προσωπικά βλέ- πουμε να πραγμα- τοποιείται η φετινή έκδοση του περιο- δικού των μαθητών του Σχολείου μας, του Περιφερειακού Λυκείου Μ. Κουτσόφτα – Α. Παναγίδη Πα- λιομετόχου, Μαθητική Λυχνία. Είστε άξιοι θερμών συγχαρητηρίων τόσο εσείς οι μαθη- τές, όσο και το Σχολείο που στηρίζει την αξι- έπαινη αυτή προσπάθειά σας. Οι διάφορες δραστηριότητες, τα ευχάριστα, τα δυσάρεστα, οι αναμνήσεις, δηλαδή όλα αυτά που αποτελούν την ιστορία του Σχο- λείου, είναι δύσκολο να καταγραφούν σε μερικά φύλλα. Επιβάλλεται όμως να κατα- γραφεί ό,τι μπορεί να αποτυπωθεί, ώστε όλα αυτά να παραμείνουν εσαεί στη μνήμη. Μέσα από τις εργασίες και το φωτογραφικό υλικό με τις διάφορες δραστηριότητες, φαί- νεται το επίπεδο γνώσης των μαθητών αλλά και τα ταλέντα, οι δεξιότητες και οι επιτυχί- ες τους. Ας αποδοθεί σε αυτά η αρμόζουσα προσοχή και αξία. Απευθυνόμενος σε εσάς, τους τελειόφοι- τους μαθητές, σας διαβεβαιώνω πως με συ- νεχή και συνειδητή προσπάθεια, σταθεροί στους στόχους σας, θα κερδίσετε την επι- τυχία που επιζητείτε. Μην κάνετε τα ίδια λάθη που έχετε αναγνωρίσει σε εμάς τους μεγαλύτερους. Έχετε καθήκον στη ζωή σας να παραδώσετε στους νεότερους έναν καλύ- τερο κόσμο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων θα είναι πάντα στο πλευρό σας αγκαλιάζοντας και στηρίζοντας κάθε δραστηριότητά σας. Τώρα χαλαρώστε και διασκεδάστε κατά τις καλοκαιρινές διακοπές. ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Γεώργιος Καΐλας Πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων και Κηδεμόνων ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ ΤOΥ ΠΡΟΈΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΈΣΜΟΥ ΓΟΝΈΩΝ Κωνσταντίνου Κυριακή, Γ3