63 62 Διαγωνισμοί Διαγωνισμοί ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ φύλακαν άγγελον μας. Αχ, πόλη μας των Αχαιών , μα τζαι του Κηφέα , τους θησαυρούς σου ζήλε- ψαν, ούλλοι τους που τα ξένα. Αφού σας περιέγραψα, πως ζούσα στην Κερύνεια μες την χαρά, την προκοπή, την τόση ευτυχία, εύχομαι τζαι παρακαλώ τη μάνα Παναγία να φέρει σ ’ούλλους Λευτε- ριά τζαι ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΕΡΥΝΕΙΑ Κρασιά Μαρία, Β4 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΈΣ ΤΈΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΊΗΣΗ ΜΕ ΘΈΜΑ «ΓΙΑ ΣΈΝΑ ΜΌΡΦΟΥ ΑΓΑΠΗΜΈΝΗ» Συμμετοχή με ποίημα, στο διαγωνισμό που προκήρυ- ξε ο Δήμος Μόρφου με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Για σένα Μόρφου μου αγαπημένη Μόρφου μου όμορφο χωρκόν με τες πορτοκαλιές σου, Τούρτζιοι αζουλέψασιν τες τόσες ομορφκιές σου! Θυμούμαι ήμουν θκιό γρο- νών, που σ’έπιασαν οι Τούρτζιοι, πόμπες επέφτασιν παντού, εκλείσαν τόσα σπίθκια, ούλλοι τους εβουρούσασιν, τζαι εφώναζαν… ΒΟΗΘΕΙΑ ... Κοπέλια ετρέξασιν μπροστά για να τους σταματήσουν, μα οι Τούρτζιοι ήταν πιο πολλοί, με τάνκς, τζιαι πυροβόλα, σκότωνασιν αλύπητα, γο- νιούς, παιθκιά, τζ’αγγόνια. Κάθουμαι, συλλοίζουμαι, τες ομορφκιές που είσιες τζαι όταν σε ξανασκέφτουμαι ξυπνούσιν μόνο πίκρες. Τώρα απού μακριά, θωρώσε, πεθυμώσε, γιατί εσού μ’ ανίωσες, Μόρφου μου, τζι’αγαπώσε! Μα τώρα που εγέρασα, τζαι πέρασαν τα γρόνια, μίαν ευτζιήν στον πλάστη μου, ζητώ του εγιώ ακόμα Θεέ τζαι Αη Μάμμα μας, δός μας κουράγιο τζαι ελπίδα,την Μόρφου να αντικρίσουμε δίχα που τον Αττίλα. Κρασιά Μαρία, Β4 Χριστοδούλου Σταύρια, Γ10