89 88 Βραβεία & Διακρίσεις Βραβεία & Διακρίσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 10. ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Κασράουι Κυριακή, Β9 ΠΡΩΤΙΈΣ ΣΤΑ ΒΡΑΒΕΊΑ «ΕΝΕΡΓΟΎ ΠΟΛΊΤΗ» Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 20 Μαΐου 2019 στο Προεδρικό Μέγαρο απονεμήθηκαν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τα Βρα- βεία Ενεργού Πολίτη, που προκήρυξε για δεύτερη χρονιά το Γραφείο Επιτρό- που Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητι- κών οργανώσεων σε συνεργασία με τον ΟΠΑΠ Κύπρου. Στην κατηγορία «Εθελοντές/Εργαζόμε- νοι Δημόσιου Τομέα» η Μαρία Παλμύ- ρη, καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας, πήρε το 1ο Βραβείο. Στην κατηγορία «Μαθητές Λυκείου» η Μαρίνα Κλεάν- θους, μαθήτρια του Περιφερειακού Λυ- κείου Μ.Κουτσόφτα-Α.Παναγίδη Παλι- ομετόχου, πήρε επίσης, το 1ο Βραβείο! Έχοντας ως σύνθημα «Γίνε Εσύ η αλλα- γή που θέλεις να δεις στον κόσμο», η Μαρία Παλμύρη, υπεύθυνη της ομάδας των Μικρών Εθελοντών του Περιφερει- ακού Γυμνασίου Κοκκινοτριμιθιάς και της ομάδας των «Νεαρών Εθελοντών» του Περιφερειακού Λυκείου Μ.Κου- τσόφτα-Α.Παναγίδη Παλιομετόχου, προσπάθησε να καλλιεργήσει τόσο την ανθρωπιστική, όσο και την περιβαλλο- ντική συνείδηση στους μαθητές της. Η Μαρίνα Κλεάνθους ήταν ενεργός εθελοντής με τη μεγαλύτερη Δράση - Δραστηριότητα και Κοινωνική Προ- σφορά (ΔΔΚ) στο Περιφερειακό Γυμνά- σιο Κοκκινοτριμιθιάς κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, και συνεχίζει την ενεργό δράση της και κατά τη φετινή σχολική χρονιά στο Περιφερειακό Λύ- κειο Μ.Κουτσόφτα-Α.Παναγίδη Παλιο- μετόχου. Το σύγχρονο σχολείο είναι δυνατόν να συμβάλει καθοριστικά στην καλλι- έργεια ενεργών πολιτών που να γνω- ρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρε- ώσεις τους, να εκφράζουν την άποψή τους και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία.